39 verlichte geesten, 0 doorgeslagen complotters en 2 trollen aanwezig, 19108 leden

RSS-feed van artikelen Twitter-feed van artikelen Zapruder Inc.

OOPArts, goddelijke kosmonauten en de Prime Directive / reageer

Door Antagonizer, gepubliceerd op 24-08-2009 23:42, 60 reacties, rubrieken: Alternatieve Historie, OOPArts, Buitenaards, Wetenschap, Ontstaanstheorie, Zapruder, Reference!

Pacal's grafsteenRecent kwam The History Channel met een documentaire over astronauten uit de oudheid. Weinig nieuws in termen van ontdekkingen, maar dit keer probeerde men een wat evenwichtiger beeld te scheppen rondom de centrale vraag of de aarde in de oudheid bezocht was door buitenaardse astronauten en of zij (mede-)verantwoordelijk zijn geweest voor de ontwikkeling van onze beschaving. Uiteraard nam men de centrale gedachte van Erich von Däniken’s boek Waren De Goden Kosmonauten over en kwamen dit keer ook tegenstanders van deze theorie aan het woord (hoewel in mindere mate dan de voorstanders). Het blijft een intrigerend vraagstuk en op Zapruder hebben we dan ook uitgebreid aandacht besteed aan deze materie in onze onnavolgbare OOPArts-serie. Maar hoe verleidelijk de vraagstelling van de alternatieve onderzoekers ook zijn, en hoe zeer ze de mainstream wetenschap beschuldigen van starheid en kokerkijken, ook onze alternatieve vrienden hebben flink last van kokervisie.

De documentaire behandelt trouw alle OOPArts en vondsten die moeten duiden op buitenaardse inmenging. De Batterijen van Bagdad, de kaart van Piri Reis, de megalithische structuren en de afbeeldingen van (buitenaardse) kosmonauten en hun ruimteschepen, het komt allemaal aan bod en je kunt het dus mooi nalezen in onze OOPArts-serie. Hoewel een aantal alternatieve onderzoekers zich nog redelijk objectief opstellen door aan te geven dat de mogelijkheid van buitenaardse bezoekers niet bij voorbaat uit te sluiten is, scharen ze zich wel allemaal direct achter het feit dat dit de meest voor de hand liggende verklaring moet zijn voor de onverklaarbare tempels en ‘Out Of Place Artefacts’. Maar hier maken de meesten mijns inziens een denkfout, namelijk dat ze tot deze conclusie komen juist vanuit het benauwende paradigma van de orthodoxe wetenschap. Men gaat ervan uit dat de wetenschap zo’n beetje alles heeft verklaard wat de mens in het verleden gedaan heeft en redeneert vervolgens dat alles wat niet door die orthodoxe verklaringen valt uit te leggen dus wel buitenaards moet zijn. Een fatale denkfout, wat mij betreft.

Feit is dat de orthodoxe wetenschap enorm veel kennis mist over onze historie, vooral van het tijdstip dat dateert van voor de historische geschriften. Onze herkomst en de oudheid die erop volgde tot pak hem beet 1000 – 500 v. Chr. Is grotendeels in nevelen gehuld en bij elkaar geredeneerd op basis van een paar archeologische vondsten en geschriften die later werden neergepend over deze periode. Hoe verder we terug gaan, hoe meer aannames er gedaan worden door de geschiedkundigen. Het feit dat datering aan de hand van geologische strata en koolstofverval allesbehalve waterdicht is, slaat al veel grond onder allerlei ‘harde’ conclusies weg. Pas in de laatste decennia wordt de kennis van verschillende wetenschappelijke disciplines samengevoegd om tot een meer compleet beeld te komen van onze historie. Daarnaast moeten we ook niet vergeten dat veel archeologische vondsten die niet passen in het broze raamwerk dat de orthodoxe onderzoekers hebben samengesteld, simpelweg genegeerd worden en dus nog niet fatsoenlijk onderzocht zijn. Het is dus dit gemankeerde raamwerk waarop de alternatieve onderzoekers zich grotendeels baseren om tot de conclusie te komen dat buitenaardse inmenging wel de verklaring moet zijn voor de zaken die de orthodoxe wetenschap niet begrijpt. Ik zou eerder op de inherente tekortkomingen wijzen van diezelfde orthodoxe wetenschap en eisen dat daar beter en objectiever onderzoek wordt gedaan.

Hoewel buitenaardse inmenging niet uit te sluiten valt, is het zeker niet de meest voor de hand liggende verklaring voor de mysteries van de oudheid. Ik denk dat wanneer we Occam’s Scheermes goed toepassen, de meest voor de hand liggende conclusie moet zijn dat de beschaving die deze ongelooflijke kennis en kunde verspreidde over de aarde gewoon aardlingen geweest zijn. Los van wat vage Atlantisverhalen, heb ik nog geen enkele alternatieve onderzoeker de mogelijkheid horen opperen dat de mate van ontwikkeling en beschaving die toegeschreven wordt aan verlichte buitenaardse wezens weleens van aardse oorsprong had kunnen zijn. Als we zien hoe snel onze huidige maatschappij zich heeft ontwikkeld in de laatste 2000 jaar – en al helemaal in de laatste 200 jaar – dan is het niet raar om aan te nemen dat een dergelijke ontwikkeling eerder heeft kunnen plaatsvinden; en voor zover we weten is onze huidige moderne ontwikkeling niet begeleid door aliens. Als we moeten geloven dat de Sfinx en sommige megalithische bouwwerken ruim 10.000 jaar oud zijn en er OOPArts zijn die duiden op geavanceerde kennis die nog veel ouder is, dan is het ook aannemelijk dat er ergens in die periode of daarvoor zich al een aardse beschaving heeft ontwikkeld tot een niveau dat net zo ver of verder lag dan het onze. Het is typische arrogantie van nu om te denken dat men vroeger dom was en dat onze huidige ontwikkeling boven alle twijfel verheven is.

De “Prime Directive”
Eén van de redenen dat men zo snel naar aliens wijst kan liggen in het feit dat er tot nu toe weinig bewijs is gevonden voor een enorm geavanceerde aardse beschaving. Dit toont tevens een andere fundamentele zwakte aan in de redenering van de alternatieve onderzoekers, namelijk dat men ervan uitgaat dat dit soort bewijs inmiddels wel gevonden was als het bestaan had. Ook hier plaatst men naar mijn mening teveel vertrouwen in de orthodoxe onderzoekers. Bewijs dat nog niet gevonden is, is geen basis om aan te nemen dat het niet bestaat of dat het überhaupt gevonden gaat worden. Aardbevingen, tsunami’s en vulkaanuitbarstingen kunnen dit soort bewijs compleet wegvagen, zeker als je praat over een tijdsspanne van tienduizenden jaren en we ervan uitgaan dat dit volk leefde op enkele locaties op een dunbevolkte aarde. Alternatieve onderzoekers wijzen graag op de geavanceerde kennis die nodig was om de piramides en tempels te bouwen, zonder dat er sporen terug te vinden zijn van een evolutie van die kennis. Een sterk argument, maar het is eerder bewijs voor het feit dat deze kennis gegeven werd door een geavanceerd bezoekend volk, geen bewijs voor het feit dat deze bezoekers ook aliens waren. Ook wijst men op de religieuze geschriften die melding maken van wezens die uit de hemel komen met vliegmachines, waarin we al snel raketten en vliegtuigen herkennen. Ook hier is het geen bewijs dat niet een aardse beschaving deze machines had kunnen bouwen, net zoals wij 4.000 jaar later ook rond onze planeet weten te vliegen.

Ook als we wél uitgaan van een buitenaardse beschaving die ons van kennis heeft voorzien, dan zijn de bewijzen die aangehaald worden niet bepaald overtuigend. De OOPArts zouden bewijs moeten zijn voor het feit dat aliens ons geavanceerde kennis gaven, maar dan wel op een niveau dat ver beneden dat van een beschaving ligt die enorme ruimtereizen kan maken. Waarom zou men de mens de kennis geven om rudimentaire batterijen te bouwen zoals de Batterijen van Bagdad, die niks meer waren dan kleipotten gevuld met zure vloeistof, koper en ijzer om zo een beetje elektriciteit op te wekken? Waarom gaf men alleen de kennis om harde steensoorten te bewerken en niet de kennis om geavanceerde composietmaterialen te maken die op maat gemaakt konden worden en makkelijker te verwerken waren? De mate van beschaving die achter de OOPArts zit is niet van een niveau dat je zou verwachten van een buitenaardse beschaving die enorm lange ruimtereizen kan maken.

Of zou het zo zijn dat de aliens de mensheid langzaam en stapsgewijs wat kennis wilde geven? Als het ware insemineren met basiskennis zodat de mens de rest zelf uit zou kunnen vinden? Het doet enigszins denken aan de mythen van Prometheus en Enki. Zouden de aliens hiervoor een code hanteren à la Star Trek, waar men de zogenaamde Prime Directive hanteert: een wet die stelt dat buitenaardse beschavingen die nog geen warptechnologie hebben ontwikkeld (dus om verder te reizen dan hun eigen zonnestelsel) niet beïnvloed mogen worden en de tijd gegeven moet worden om zelf hun beschaving tot een hoger punt te krijgen. Als dit het geval is, zou dit dan een verklaring kunnen zijn voor de talloze (serieuzere) UFO-meldingen die erop zouden wijzen dat de aliens hun “investering” in continu de gaten houden? Maar waarom zou men in eerste instantie wel basale kennis injecteren en vervolgens de drievingerige handjes er vanaf trekken? Waarom niet ingrijpen nu het een grotere puinhoop is dan ooit? Allemaal leuke vragen op basis van aannames zonder enige fundering…

Een verklaring voor het wijzen naar de ‘Deus Ex Machina’ die de aliens vaak vormen in alternatief geschiedkundig onderzoek, is dat het appelleert aan de fascinatie van andersoortig leven buiten onze aarde. Ook appelleert het aan het goddelijke en religieuze aspect van onze cultuur, omdat onze goden en engelen daarmee weleens logisch verklaard kunnen worden. Sommige mensen zien aliens als onze redders of als ultieme bedreiging, en in beide gevallen zouden ze de mensheid verenigen. Ikzelf zie het eerder als het bewijs voor het enorme gebrek aan kennis van en onderzoek naar onze eigen aardse historie. Meer onderzoek op een open wijze zonder meteen in allerlei dogma’s en paradigma’s te vervallen zou sommige van de mysteries kunnen verklaren. Pas als we alles naar vermogen onderzocht hebben omtrent aardse beschavingen voor en tijdens de Oudheid, pas dan kunnen we aannames gaan doen over aliens en goddelijke kosmonauten. En zelfs al zouden er aliens zijn, dan nog is er geen bewijs voor hun inmenging.


Documentaire Ancient Aliens, Deel 1. Zie hier voor alle 9 delen

eKudos NUjij MSN Reporter Facebook Tell-a-friend
P.uncia | 25-08-2009 01:16
59468 Hou het maar op verdwenen beschavingen, ook deze periode zal verdwijnen in de nacht van de geschiedenis.

Als over, pakweg, 3000 jaar de dan levende bevolking DVD's weten te ontcijferen leefden de goden in Holywood en verrichten wonderen, hadden superkrachten enz, enz.

Volgens mij zijn de Griekse mythen ongeveer hetzelfde tongue wink
Patrick Savalle (Patman) | 25-08-2009 01:28
59469
Some leading astronomers are quite confident that mankind will make contact with intelligent alien life within two decades. The search for extraterrestrial life will leap forward next year when NASA launches the Kepler space telescope. The instrument will be constantly scanning the same 100,000 stars over its four-year mission with the exciting objective of discovering Earth-sized planets in the habitable zones around suns.

This will allow SETI to home in on where the odds of life are possibly greatest. Currently, SETI’s mission to find life on other planets is like trying to find the proverbial needle in a haystack. But now, whenever Kepler identifies planets most likely to sustain life, the team at SETI will be able to focus in on those solar systems using deep-space listening equipment. This will be a huge upgrade from their present work of randomly scanning the outer reaches of space for some kind of sign or signal. Also, upping the ante, is the recent discovery of Earth-like planets outside our solar system, which has led astrophysicists to conclude that Earth-like planets are likely relatively common in our galaxy


http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2009/08/humans-predicted-to-make-contact-with-an-extraterrestrial-civilization-within-two-decadesa-galaxy-cl.html
Boro | 25-08-2009 01:50
59470 Absoluut is er hier op aarde al een veel hogere beschaving geweest dan de onze en een ieder die er naar op zoek zal gaan zal daar ook afdoende bewijs of aanwijzingen voor vinden.

http://renescience.punt.nl/?gr=796258

http://renescience.punt.nl/?gr=796532


groet René

http://renescience.punt.nl/
Antagonizer | 25-08-2009 02:42
59471 Wauw, al drie reacties, waarvan maar één die inhoudelijk op het artikel ingaat (die van P.Uncia dus).

Lees nogmaals de laatste alinea, ik sluit aliens zeker niet uit.
peter v | 25-08-2009 08:09
59472 Het lijkt mij goed mogelijk dat er al een geavanceerde beschaving voor de nu bekende beschaving was . Kijk bv naar de dino's die waren biologisch groot en complex . We nemen zo goed als allemaal aan dat ze door een of andere catastrofe grotendeels zijn uitgeroeid en toch hebben sommige soorten zoals de krokodil die ontberingen wel doorstaan .
Het kan makkelijk dat er een mensensoort was ergens op aarde die net iets verder was dan de bosjesman in Africa en net als wij nu tijdens die catastrofe precies de verkeerde plek bewoonde , immers de meeste moderne mensen leven nu ook in de meest dynamische omgevingen zoals de kust .
Het verhaal over de grote vloed is ook nog steeds niet sluitend net als de inpact van een ijstijd .
Wat echter vreemd is is dat de verschillende culturen die nu de aarde bevolken allemaal afzonderlijk wel ergens praatten en verbeeldden dat er mensen van boven , uit de hemel kwamen . En volgens mij hadden die culturen toen nog geen mogelijkheid met elkaar te communiceren .
Rnow | 25-08-2009 08:28
59473 Ja, een bizarre en hardnekkige veronderstelling dat wij, nu, hier, het toppunt van beschaving en inteligentie zijn.
Zeer aannemelijk dat we ooit (verschillende malen?) een grote(re) technologische vooruitgang hebben geboekt. Gezien de aard van de mens is de kans zeer groot dat we deze verworvenheden in al onze egocentrische grootsheidswaanzin op gezette tijden volledig te gronde hebben gericht!
Rnow | 25-08-2009 08:30
59474 Ps. en met deze zelfdestructie hun sporen hebben gewist... dus.
Rnow | 25-08-2009 08:41
59476 Vraag blijft: hoe onderzoek je dan wel? Je begint toch met een hypothese die je vervolgens toetst.
Ik neem aan dat er toch ook wetenschappers zijn die een hogere menselijke ontwikkelingsstaat in het verleden als optie voor mogelijk houden. Of is dit juist onze blinde vlek?
Ragna | 25-08-2009 09:12
59477 Veel van de oudheid ligt onder een laag water. Kijk naar malta, maar ook voor de kust van india liggen complete steden. Ook voor de kust bij Japan is wat gevonden, al verschillen de meningen daarover of het een kunstmatige of natuurlijke formatie is. In de oceaan bij cuba zijn inmiddels ook complete steden aan getroffen.
Het zondvloed verhaal vanuit de bijbel kan wel degelijk een oorsprong hebben in het plotseling stijgen van de zeespiegel om een of andere reden. Er is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de structuren en steden die zich onder water bevinden, maar het zou zomaar kunnen dat wat er op het land ligt maar het topje van de ijsberg is en dat ontbrekende schakels zich daar bevinden.
ABC | 25-08-2009 09:26
59478 Goed artikel, dat durft te twijfelen.
ABC | 25-08-2009 09:35
59479 @ Ragna

Loopt er niet een aangelegde Oost-West lijn tussen Sri Lanka en India? Ik meen dat ik daar eens een keer satellietfoto's van heb gezien?
Stalin | 25-08-2009 09:46
59480
Wat echter vreemd is is dat de verschillende culturen die nu de aarde bevolken allemaal afzonderlijk wel ergens praatten en verbeeldden dat er mensen van boven , uit de hemel kwamen . En volgens mij hadden die culturen toen nog geen mogelijkheid met elkaar te communiceren


En dat is waar het nu juist over gaat. Wij nemen zomaar dingen aan voor waar, gebaseerd op onze huidige kennis en ontwikkeling. Er zijn genoeg vermoedens en bewijzen dat er in de oudheid juist wel en vaak onderling gecommuniceerd werd door de verschillende volken.
Link | 25-08-2009 09:53
59481 omdat ze uit de ruimte komen wil nog niet zeggen dat ze buitenaards zijn. Stel dat er een beschaving is geweest voor de onze (Atlantis?)... en stel dat men toen wist dat de aarde een catastrofe zou ondergaan.

Enkelen vertrekken met raketten naar de ruimte... de tsunami, ook wel bekend als de zondvloed veegt 90% van de bevolking weg. Waarna de overlevenden terug keren naar het aardoppervlak, en vaststellen dat alles verniield is.

Er is geen bevolking meer om terug nieuwe raketten te bouwen, of andere technologie, waarbij er niets anders overblijft dan vertellen wat er gebeurd is.

Enkele decenia later vind een idioot de verhalen van deze ruimtereizigers, en komt tot de conclusie dat dit wel goden moeten zijn. Engelen die gestrand zijn vanuit de hemelen.

om een lang verhaal kort te maken,.. het hoeven daarm geen buitenaardse reizigers te zijn.

uiteraard is dit maar speculatie... but who knows he rasberry
Donkerdoorn | 25-08-2009 10:28
59482
Kijk naar malta


Malta is een grote OOPArt, en het mooie, het is een grote aanname van ons wat daar gebeurd is. Twee beschavingen, eentje 5000 bc en tweede 3000 bc. Moeten ergens vanaf Sicilië zijn overgevaren (ah, zeevaarders!), bouwen tempels (met vruchtbaarheidssymbolen en dierentekeningen) en op 1 plek......een verdedigingsmuur(!!) gevonden. Verdedigingsmuur? Tegen wie?

hypogeum.jpg

malta_3.jpg
Axeman | 25-08-2009 10:47
59483 Goed artikel, ik kan me er volledig in vinden.
Ik acht buitenaards leven /intelligentie absoluut mogelijk, of we er ooit concact mee gehad hebben is een heel andere vraag en ga daar ook niet van uit.

Veel van de oudheid ligt onder een laag water. Kijk naar malta, maar ook voor de kust van india liggen complete steden. Ook voor de kust bij Japan is wat gevonden, al verschillen de meningen daarover of het een kunstmatige of natuurlijke formatie is. In de oceaan bij cuba zijn inmiddels ook complete steden aan getroffen.


Het zeeniveau zou tussen 16.000 en 10.000 BC of tussen 12.000 en 8.000 BC, naargelang de bron, met 120m tot 150m zijn gestegen met een gemiddelde snelheid van enkele centimeters per jaar. Hierbij treed het water jaarlijks enkele meters tot enkele tientallen/honderden meters landinwaarts naargelang de topografie. Een plotselinge catastrofe kan je dat niet noemen.
Het is wel zo dat (vermoedelijke,) toenmalige steden en landbouwgebieden stilaan in onbruik raakten en dat het nadien onmogelijk werd om aan kusten en rivieren in kustgebieden steden en landbouwgebieden te ontwikkelen die honderen jaren konden standhouden en ontwikkelen doordat men constant moest opschuiven. En in die tijd zal men net als nu niet niet aan lange termijnplanning doen en eeuwen vooruitkijken. Samen met de gesettelde gemeenschappen vervallen de sociale structuren etc... en dat is dan het einde van een bloeiperiode in de menselijke beschaving. Dit is mijn idee...

De verhalen van de zondvloed zijn dan misschien een combinatie van het geleidelijk verdwijnen van de steden in de zee, het in een vrij korte tijd (+/- een jaar) overstromen van bassins zoals de Zwarte Zee, tsunamis (bv. Santorini),...

Er zij ook theorieën over het kantelen van de aardkorst waar voordien op Antartica een gematigd klimaat heerste. Ik ben wel eens benieuwd wat zich daar allemaal onder die dikke ijskap bevindt alhoewel, als er al iets was er vermoedelijk veel door water en gletsjers zal verdwenen zijn.

Alternatieve onderzoekers wijzen graag op de geavanceerde kennis die nodig was om de piramides en tempels te bouwen, zonder dat er sporen terug te vinden zijn van een evolutie van die kennis.


Dergelijke momumenten waren het toppunt van de bouwkunst van die periode maar zullen zeker niet de enige gebouwen geweest zijn. De vele kleinere gebouwen/huizen/tempeltjes waren minder duurzaam en hun stenen zijn wellicht vele malen hergebruikt en maken nu onherkenbaar deel uit van het landschap.
ABC | 25-08-2009 11:35
59484 " ... en maken nu onherkenbaar deel uit van het landschap."

Zoals de recent ontdekte pyramide in Bosnie?

http://www.grenswetenschap.nl/home.asp?ss=bosnie pyramide

http://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_(bouwwerk)
Axeman | 25-08-2009 11:52
59485
Zoals de recent ontdekte pyramide in Bosnie?


Misschien, ik weet het niet...

Best mogelijk dat dit als heiligdom of watdanook is gebruikt, maar er hoeft ook niet meer achter gezocht worden dan er te vinden is. Het is gewoon een berg die er uit ziet als een piramide. Sommigen willen per sé een Egyptische piramide vinden onder die berg... Maar misschien is die heuvel wel een beetje 'gemodelleerd'. In China zijn trouwens ook veel aarden pyramiden te vinden.
Stalin | 25-08-2009 11:59
59486
Alternatieve onderzoekers wijzen graag op de geavanceerde kennis die nodig was om de piramides en tempels te bouwen, zonder dat er sporen terug te vinden zijn van een evolutie van die kennis.


Ik denk dat de sporen van die evolutie idd vergaan zijn, of herbruikt, en wat overblijft zijn de grote hoogtepunten, die niet zo snel vergaan. Mogelijke sporen in die evolutie zijn er misschien wel als je de link legt van simpele prehistorische steencirkels naar: -> Stonehenge -> Newgrange (Ierland) -> Pyramides (Egypte, Mexico...Bosnië?) Het is maar een aanname natuurlijk smile, maar ik zie een evolutie in die technische ontwikkeling.
Player | 25-08-2009 12:39
59488 En wat dan met Armstrong die beweert een encounters gehad te hebben??? :-D
DIck | 25-08-2009 13:09
59491 Ik had in mijn pubertijd dat boekje van von Daniken gelezen en ik was zwaar onder de indruk, m'n bek viel open.
Ik was er dan ook jaren van overtuigd dat de mens iig in het verleden contact heeft gehad met buitenaardsen, of dat de mens zelfs afstamt van buitenaardsen, want daarmee waren de goden en de halfgoden te verklaren en dat zou dan tevens de oorzaak zijn waarom de mens zo afwijkt van al het andere leven op aarde.
Ik vond dat super logisch totdat ik me jaren later opeens realiseerde dat die buitenaardse ook moeten zijn voortgekomen uit een evolutie, en die evolutie moet ook begonnen zijn bij zoiets als eencelligen, dus als op een andere planeet 'spontaan' hoogontwikkeld bewustzijn/intelligentie kan evolueren uit zoiets als eencelligen, waarom zou dat dan niet op aarde kunnen ?! M.a.w. ik had de buitenaardse niet meer nodig om het (afwijkende) gedrag van de mens te verklaren, wat ik eerlijk gezegd wel jammer vond grin
Player | 25-08-2009 13:27
59494 Een vergevorderde beschaving die de technologie had om grote monolieten op millimeter te maken en te verplaatsen, maar toch blijft er niet zoveel meer van over? Makes me wonder: wat zou er van onze 'beschaving' overblijven?

Misschien denk ik niet creatief genoeg. Want een beschaving moet niet altijd technologisch zijn. Het kan eerder antropologisch zijn. De mens centraal.
Een beschaving kan geënt zijn op pure mensenkracht (zie o.a. de oosterse beschaving toen wij nog eurocentrisch met kleine karveeltjes de wereld ontdekten hadden zij 7 masters en al vele plaatsen ontdekt, maar dat negeren we even voor de handigheid wink. Zie ook hun vergevorderde kennis over het lichaam en energie. Of bv. de arabieren rekenden al heel lang met het tiendelig stelsel, toen wij in 1200 nog met romeinse bezig waren)
De huidige beschaving is puur gebouwd op een monetair systeem dat mensen verslaafd en uitbuit. Vooruitgang is geen doel. Enkel winst. Elke uitvinding heeft tot doel zich te verrijken. Daarom ook dat vrije energie nooit zal bestaan in onze tijd. Als men wil zijn alle problemen morgen grotendeels opgelost.
Een beschaving kan mijn idee zelfs in harmonie met de natuur leven en de hedendaagse vergeten krachten van de mensen gebruiken... Of zweef ik nu te veel ? wink Ik persoonlijk heb van tijd tot tijd het gevoel dat de mensheid veel meer kracht en energie in zich heeft.
95% junk DNA, remember? Of is dit nu net weer de tunnelvisie van de wetenschap?
Als ik alleen al nu kijk naar de klasses zie ik een duidelijk verschil. Als werkende mens heb je niet veel tijd om jezelf te ontplooien. Als elitair heb je de mogelijkheid om allerlei cursussen te volgen die jezelf een totaal ander mens maken (afgezien vd inteelt twijfel ik sterk of dat ook gebeurd :-D)
Gebruik makend vd huidige cognitieve kennis en technieken kan je extra krachten ontwikkelen.
Een tiental jaar geleden had ik bv. heel visionaire krachten, daar waar ik nu de voeling met alles verloren ben. (ja, lach maar tongue laugh ) Ik vraag me nog steeds af of dit pure inbeelding was of effectief een extra kracht. Ik kon bv. met 1 oogopslag dingen of mensen inschatten en ik zat er 100% op. Heel intuïtief. Het systeem heeft het er wel uitgeklopt :-D

Stel je voor, een supermens, voortbouwend en steeds geschoold op de kennis die er is. (NLP, intuïtie, rekenkundige snelheid,...) Wat kan daar uit voort komen?
Logisch dat men op hoger vlak met eugenetica bezig is.

Tenslotte het ozo machtige eeuwige Romeinse rijk is ook op 1 eeuw tijd gestrand...

Maar het is heel plausible dat er heel veel beschavingen voor ons zijn geweest. Sommige met buitenaardse beschaving. Think about it, het is heel evident, leven in het heelal is als miljarden zaadjes dat rondzwermt als stuifmeel, zoals alles in de natuur berust op fractalen, is ook het heelal zo opgebouwd. alles herhaalt op oneindige schaal.
Ik herinner me nog de tijd (alsof ik er zelf bij was wink , toen we er zo van overtuigd waren dat de aarde plat, het middelpunt van het zonnestelsel, daarna de melkweg en toen zelfs het heelal was!!! Nee, integendeel.ik dacht dat bij de grieken het net omgekeerd was. Het firmament werd helemaal anders bekeken.

Vergeet niet, volgens recent wetenschappelijk onderzoek leefden hier 10.000 jr geleden mammoeten. 10.000 jaar, dat is slechts 2x de tijdslijn van nu tot de Soemiriërs. Een peuleschil, vergeleken met een aarde die 4 miljard bestaat. Of gaan we beweren dat er hier 399 990 000 jaar niets te beleven viel :D. Hoor ik daar de pretentieuze egocentrische mensheid?

Het is en blijft dus veel belangrijker vragen te stellen en creatieve mogelijkheden te verzinnen, dan vast te pinnen op een idee.
Patrick Savalle (Patman) | 25-08-2009 14:49
59497
"Misschien denk ik niet creatief genoeg. Want een beschaving moet niet altijd technologisch zijn. Het kan eerder antropologisch zijn. De mens centraal."


Dat vind ik een belangrijk punt. Wij als 'technologische beschaving' hebben de neiging te denken dat verder gevorderde beschaving nog technologischer moeten zijn. Terwijl het veel logischer is te denken dat echt geavanceerde beschaving eerder veel antropologischer zijn.
Antagonizer | 25-08-2009 15:08
59499 Ik denk dat wanneer je het winstoogmerk en egoïsme uit onze 'beschaving' haalt en kennis en wetenschap puur in dienst stelt van de mensheid en de wereld om hem heen, dat je inderdaad dicht bij zo'n verlichte beschaving zou komen. Eenvoudig en in harmonie met de natuur, maar wel geavanceerde technologie gebruikend daar waar het ook echt een doel heeft.

Er zijn ook OOPArts die suggereren dat mens en dinosauriërs naast elkaar geleefd hebben. Dat kan betekenen dat de dino's langer hebben geleefd dan 65 mln. jaar geleden of dat de mens veel ouder is dan wij (=orthodoxe wetenschap) denken. Sowieso wijzen veel OOPArts op een veel oudere mensheid, dus dat geeft genoeg tijd om een geavanceerd beschaving te laten ontstaan.

En of men in die tijd alleen maar vredelievend was, valt ook te bezien. Er zijn ook veel aanwijzingen in geschriften en OOPArts van vreselijke oorlogen en slavernij. Zelfs nucleaire wapens, als je sommigen moet geloven. We weten nog zo weinig...
Player | 25-08-2009 15:36
59505 Great, Patman, zonder het te weten (en zonder het al gelezen te hebben) heb ik een stukje aangehaald uit je vorige -brilliante smile - artikel. Hebben mensen dan TOCH een onderbewuste groepsgeest? wink
Je weet wel, moleculetje hier verdraaien en het entangled deelte aan de andere kant vh heelal draait zich ook :D
Alles in het heelal is chaostheorie volgens mij. Wat wij in de natuur hier zien, is hetzelfde op andere planeten. We maken deel uit van het grote geheel. Hoe kunnen we ooit zo dwaas zijn te denken dat we anders zijn (is heel menselijk trouwens, iedereen is uniek, maar zo gelijkend ook weer)

Yep, Antagonizer, I love you man ! :-D Dat is waarom ik me hier zo thuis voel. Stop nooit met dingen in vraag stellen. Zelfs al is het idee nog zo belachelijk (wat of wie bepaald het referentiekader?). Ik geloof ook eerder dat de aarde uitzet ipv altijd al constant was (jullie eerder artikel). Niets is constant, dat is een zekerheid smile. Dus zou het ook aannemelijk zijn dat er reuzen rondliepen, zoals er dino's waren.
Vergelijk het een beetje met vissen in een poel. Die worden zo groot als de ruimte die ze hebben. Zo ook met mensen. Geestelijk en fysisch.
Alleen hebben we van die reuzen geen bewijzen (paar 'echte?' OOParts). En van de OOParts meestal maar een half artefact of een regeltje uit een boek. Lees het beginhoofdstuk van de bijbel. (niet dat ik gelovig ben) Genesis 6.2:
"De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden."
Goden, een schrijffout ? (staat er herhaaldelijk in):
goden

Diep vanbinnen heb ik het gevoel dat we gemaakt zijn voor een ander doel, een wereld van eenheid en liefde, mocht dit helse systeem ons niet beknotten.
En anderzijds als ik weer zo een smerige veeg krijg van zo een stinksoortgenoot twijfel ik :-D
Ik ga hier niet beginnen zweven. Maar een beetje dromen van een betere wereld is altijd aangenaam wink
Maar ik moet stoppen met sentimenteel te doen, of ik ga sebiet huilen :D wink rasberry

All the love ...
Axeman | 25-08-2009 15:48
59507
Ik denk dat wanneer je het winstoogmerk en egoïsme uit onze 'beschaving' haalt en kennis en wetenschap puur in dienst stelt van de mensheid en de wereld om hem heen, dat je inderdaad dicht bij zo'n verlichte beschaving zou komen. Eenvoudig en in harmonie met de natuur, maar wel geavanceerde technologie gebruikend daar waar het ook echt een doel heeft.

Denk ik ook, allen lijkt me dat niet evident. De mens is van nature een opportunist, iedere succesvolle levende soort is dat trouwens. In een niet-technologische samenleving is solidair zijn met de groep opportunistisch. In een technologische samenleving is egoïstisch zijn opportunistisch.
In het stadium dat we nu zijn is het de egoïstische en dus kortzichtige visie van de hoofdmoot van de mensen die bepalend is welke richting we uit gaan. Op lange termijn zie ik uit noodzaak weer terug een meer solidaire samenleving ontstaan maar voor dat we daar zijn is het buigen of barsten.
Player | 25-08-2009 16:01
59510 Ivm die verlichte beschaving: Je kan het niet in de praktijk toetsen, maar ik weet ergens wel dat het kapitalisme bron is van alle kwaad. Kwaad in opzicht van nijd, oorlog, afgunst, uitbuiting, ...
Je kan dan stellen dat de eerder geprobeerde systemen van mensengroepen ook niet vredelievend zijn afgelopen, of dat geen concurrentie ook niet werkt.
Dat een mens een drijfveer nodig heeft om verder te geraken.

Maar ik denk dat het allemaal afhangt van de geestelijke rijpheid (van een groep, systeem), vrijheid, toegang tot natuurlijke rijkdommen etc,...
Ik weiger te geloven dat een mens instinctief puur uit zelfbehoud en egoïsme handelt.
Als een mens niet meer moet vechten voor zijn voortbestaan, kan hij beginnen bouwen aan een betere wereld.

Ik kan me perfect een buitenaardse beschaving voorstellen die communiceert dmv de geest en in harmonie leeft (ik heb ooit zo es iets gezien als kind dacht ik een uitzending van The Twilight Zone of zo)
Dus waarom zou het hier op aarde niet kunnen :-D ??????
Player | 25-08-2009 16:25
59512 Good point, Axeman, in barre tijden is men solidair. Zie ook de FlowerPower beweging in de 70s. Alhoewel ik het dagelijks heel hard betreur hoe tam we wel niet geworden zijn. Een BEEEETJE samenwerken/spannen is toch zo belangrijk.
Ik zie nog zwart-wit beelden voor me van arbeiders die vechten voor hun recht. Ook in andere landen komt men soms heel sneller op voor zijn recht. Al is het soms voor door ons banale dingen, als GSM straling.
Ik denk dat de TV ons vern*kt heeft wink (daarom ligt ie buiten bij ons)
Zie ook de film Network uit 1976
http://en.wikipedia.org/wiki/Network_(film)
Donkerdoorn | 25-08-2009 16:38
59514
in barre tijden is men solidair. Zie ook de FlowerPower beweging in de 70s.


Opkomst hippiebeweging wordt veroorzaakt door stijgende welvaart, vrijetijd en inkomen van jongeren..... wink
DIck | 25-08-2009 16:47
59515 In eerste instantie werd gedacht dat de piramides gebouwd waren door slaven, dat is blijkbaar onze logica.
Door archeologische vondsten van de laatste jaren is bewezen dat de piramides niet gebouwd zijn door slaven, integendeel, de mensen werden zeer goed verzorgd, van eten t/m medischezorg, iemand die een zwaar bedrijfsongeval had gehad werd niet aan zijn lot overgelaten omdat die persoon geen goed rendement meer zou hebben.

Ze hebben nu wel bedacht dat de mensen verplicht werden tot werken als een soort belasting omdat ze nog geen monetair systeem hadden, blijkbaar kunnen wij enkel op zo'n manier denken.

Misschien is het daadwerkelijk zo gegaan maar je moet niet vergeten dat die mensen in een totaal andere wereld leefde, ik meen dat het toen nog het stenentijdperk was, en als je nagaat dat we tot de dag van vandaag vol bewondering naar de piramides kijken dan moet het voor de mensen uit die tijd helemaal iets bijzonders geweest zijn.
Moet je eens voorstellen wat een bezigheden en drukte het geweest moet zijn, met infrastructuren enz enz, dat moet voor de mensen van het platteland of uit de bergen uit die tijd iets ongelooflijks geweest zijn, bijna iets buitenaards, daarom denk ik dat de mensen vrijwillig werkte aan de piramides, ze wilde erbij zijn, het was een eer en een super ervaring want de arbeiders leefde in een soort van communes met eten drank vrouwen en natuurlijk werken, ze werden zeer goed verzorgd, en daarbij bouwde ze iets wat een hoger doel had, ze bouwde ook iets waarvan ze wisten dat het er voor altijd zou staan.
Ik weet zeker dat die mensen een hele andere kijk op de wereld en de dingen hadden dan dat wij nu hebben, de tijd die wij bv spenderen met het kijken naar reclames besteedde zijn aan het kijken naar bv de sterren.

Misschien verheerlijk ik de oude egyptenaren een beetje maar volgens mij hadden zij het beter begrepen dan dat wij doen.
Ik vraag me ook af wat de oude egyptenaren gedaan zouden hebben met hun kennis als ze onze technologie hadden gehad, de piramides zijn immers voor een hogerdoel gebouwd, en wetende dat ze er voor altijd zouden staan.
bartelomeus00 | 25-08-2009 18:19
59523 Ik ga toch voor de buitenaardse inmenging, vanwege Dicks laatse argument.
Omdat de constructies die overgebleven zijn, zoals de verschillende piramides en ziggurats wereldwijd, allemaal gemaakt zijn uit ruw materiaal uit de (weide)omgeving.
Ofterwijl rots.
De verplaatsing en bewerking van de rotsblokken vereiste technische hoogstandjes alsmede de architectuur en het bouwplan.
Echter gebruik van een industriele infrastructuur zoals we die bijvoorbeeld nu kennen, namelijk betoncentrales, staalfabrieken, prefab-fabrieken etc. zijn voor deze constructies niet gebruikt.
Misschien zijn er ook wel contructies gebouwd uit kunstmatige en/of samengestelde materialen zoals beton en zijn die simpelweg vergaan.
Nu heeft beton zoals we dat nu kennen en toepassen niet de zelfde houdbaarheid als rots van goede minerale kwaliteit maar denk dat als je de spullen hebt om monolieten van
enkele 1000+ ton te vervoeren, waarschijnlijk zelfs door de lucht, dat je ook wel een knappe betonmix moet kunnen maken.
Ik krijg sterk de indruk dat er wel goed materieel was maar dus geen industriele infrasructuur.
En geen infrastructuur duidt op een tekort aan tijd wat een ge-evolueerde beschaving minder waarschijnlijk zou maken.
drecul68 | 25-08-2009 19:30
59525 Ik ben nog steeds niet overtuigd dat de egyptenaren die pyramides hebben gebouwd.

De sfinx wordt al op minstens 10.000 jaar oud gedateerd.
Hassim heeft uitgerekend dat men om de 2 seconden een steen hadden moeten leggen van tussen de 50 en 100 ton (geloof ik) iets wat we met onze huidige technologie al niet eens kunnen.

De stenen schijnen te komen uit een groeve aan de andere kant van de nijl achter een berg keten.

Die ze met miljoenen boomstammen hebben vervoerd die men weer uit europa had geimporteerd.

Een sterk staaltje als je het mij vraagt.
Stalin | 25-08-2009 20:24
59527
De stenen schijnen te komen uit een groeve aan de andere kant van de nijl achter een berg keten.

Die ze met miljoenen boomstammen hebben vervoerd die men weer uit europa had geimporteerd.[/quote

Wat weer duidelijk aangeeft dat wij altijd maar uitgaan van aannames gebaseerd op onze eigen wereld en ontwikkeling.

Telekinese anybody? Wie zegt dat die ouwe egyptenaren niet een fantastisch systeem hadden voor dit soort klussen, misschien wel zo simpel en voor de hand liggend, dat wij dat met onze nerd-brains gewoon niet kunnen bedenken. Wij denken vaak veel te ingewikkeld.
drecul68 | 25-08-2009 20:28
59528 Dan zou je dat terug moeten vinden in de geschriften en tekeningen
Stalin | 25-08-2009 20:31
59529 misschien schreven ze dat allemaal niet op, en was het zo gewoontjes dat er ook geen tekeningen van werden gemaakt...

In geschiedenis MOET er niks, dat is juist de fout die we steeds maken, wij vinden dat er dan iets zou MOETEN, maar misschien was het wel totaal anders...
Stalin | 25-08-2009 20:38
59530 Plus: dat er bij mijn weten sowieso nergens staat getekend of geschreven hoe en waarom die pyramides zijn gemaakt...dat hadden we dan toch ook MOETEN terugvinden, als we zo redeneren.
drecul68 | 25-08-2009 20:41
59531 pcies en daarom denk ik ook dat zij hem niet gemaakt hebben.
Stalin | 25-08-2009 20:52
59532 kan... grin maar kan ook zijn dat ze ze gewoon wel hebben gemaakt. Bij dit soort dingen bekruipt me eigenlijk altijd het gevoel: We know nothing!

Maar ik denk wel dat het allemaal door mensen gemaakt is, mensen van een andere cultuur en kaliber, met hun eigen systemen en wetenschap.

Als je vanuit de ruimte naar ons kijkt, zijn wijzelf de buitenaardsen waar we zo naar zoeken. We onderschatten onszelf, en onze voorouders verschrikkelijk. Alles wat we nu niet kunnen rationaliseren zal dan wel buitenaards zijn. Vind ik erg respectloos naar onze voorouders. We hebben ze decennia lang afgebeeld als banale wilden, en vinden het nu moeilijk om toe te geven dat er misschien altijd een hoogstaande menselijke cultuur heeft bestaan, vanaf de Homo Erectus, die tot dingen in staat was die wij gewoon niet meer zouden kunnen... we verschuilen ons achter Google en roepen om het hardst dat dat allemaal niet had gekund, omdat wij dat ook niet kunnen. Wat ik vind getuigen van een behoorlijk (arrogant zelfs) koker-zicht op onze geschiedenis.
drecul68 | 25-08-2009 20:57
59533 Tuurlijk het is louter speculatie want ik was er niet bij.

Maar toch als jij als beschaving zoiets geweldigs neer kan zetten als de pyramides volledig uitgelijnt met de sterren dan wil je dat toch wel vermelden in je geschiedsschrijving lijkt me.

Daarbij is deze beschaving praktisch uit het niets onstaan.

En waar komt die junk DNA vandaan die alleen bij ons voorkomt?
Stalin | 25-08-2009 21:09
59534 Ik sta overal voor open hoor, maar misschien was het perfect uitlijnen met sterrren wel "een daily job" en deden ze dat met alle graven en huizen, die helaas niet meer te vinden zijn.

Voor ons is de beschaving uit het niets ontstaan, omdat we er niks over kunnen vinden. Vergeet niet dat geschiedenis zuiver en alleen gebaseerd is op de beschrijvingen van 'de overwinnaars' en wat we in de grond vinden, that's it, meer weten we niet. De verliezers in onze geschiedenis, en de dingen die vergaan zijn, daar komen we nooit meer achter.

En dat JunkDNA, tsja, over DNA weten we zo mogelijk nog minder. Feit is dat ze sinds de start van alle DNA onderzoeken voor nog 100.000 meer vragen dan antwoorden zijn komen te staan.

Ik denk dat het altijd zo is dat een latere, overheersende cultuur, de vorige cultuur zal wegschrijven in de geschiedenis ten gunste van zichzelf. Dat is van alle tijden en gebeurt nog steeds. Zo wordt wel kennis overgedragen, maar tegelijk ook vernietigd. Dat is het grote probleem met geschiedenis.
Stalin | 25-08-2009 21:13
59535 Trouwens: Chimps hebben voor 96% hetzelfde DNA als Homo Sapiens, dus zoveel junk is dat niet. Alle dieren hebben junk DNA, wat nog niet verklaard is. Een simpele Amoebe heeft meer DNA dan wij, waarvan ook heel veel junkDNA.
Stalin | 25-08-2009 21:22
59536 Lees net op Google dat 95% van ons DNA wordt beschouwd als junk, hahahaha, onverklaarde rommel.....

we know nothing....
ShapeShifter | 25-08-2009 22:58
59539 Ach, iedereen die zich voldoende in UFO's heeft verdiept, weet allang dat onze 'Goden' kosmonauten waren van buiten de aarde. Genoeg puzzelstukken om een duidelijk beeld te vormen. Het gaat tenslotte niet om slechts enkele aanwijzingen maar een hele shitload aan aanwijzingen.
peter v | 26-08-2009 07:22
59540 @stalin

Het mooie is dat beide kampen vaak dezelfde bewijzen en vermoedens gebruiken om hun idee kracht bij te zetten .
Ik had het niet over verdwenen beschavingen maar de culturen waar onze geschiedenis over gaat en die hadden volgens mij geen direct contact .
Bata_4 | 26-08-2009 08:47
59546 @Antagonizer

Bedankt voor dit goeie artikel. Het is weer als vanouds smullen.

Ik denk dat wanneer je het winstoogmerk en egoïsme uit onze 'beschaving' haalt en kennis en wetenschap puur in dienst stelt van de mensheid en de wereld om hem heen, dat je inderdaad dicht bij zo'n verlichte beschaving zou komen. Eenvoudig en in harmonie met de natuur, maar wel geavanceerde technologie gebruikend daar waar het ook echt een doel heeft.


Dat denk ik niet.

Geldingsdrang, afgunst, hebzucht, jezelf willen onderscheiden van de rest en frustraties zijn niet alleen maar negatief, maar kunnen ook enorm motiveren om echt iets op de rails te zetten. Vaak is sexuele jalouzie daarbij de grootste drijfveer. In de hele natuur trouwens, dus niet alleen maar bij de homo sapiens.

Het gaat allemaal om sex.

Buiten dat, is zo'n harmonieuze samenleving ook niet voor ieder type mens geschikt. We zijn nou eenmaal niet allemaal van goede wil. Alleen al het zien van mensen die in harmonie met zichzelf zijn, roept de onbedwingbare behoefte op om die harmonie eens danig te verstoren. Om de verveling te doorbreken.

Het is ook niet toevallig dat geen enkele geloofsovertuiging een standpunt inneemt over sexualiteit, waar gewone mensen van vlees en bloed wat aan hebben.

Anders gezegd: spirituele verlichting is iets voor droogkloten.

In mijn eigen ervaring is echte verlichting ook eerder een toevallig bijprodukt, van iets waar je toch al mee bezig was.
Rogier73 | 26-08-2009 13:44
59564 De techniek die ze gebruikt hebben om die enorme bouwwerken te maken fascineert me erg. Want als de mens toen net zo gebouwd was als wij nu zullen ze er machines voor nodig hebben gehad lijkt me om deze gigantische blokken te vervoeren. Maar nergens wordt iets van een machine gevonden....kan zijn dat ze NOG niet zijn gevonden maar daar geloof ik niet zo in. Wereldwijd hadden ze toch wel IETS moeten vinden , als hulpmiddel voor deze bouwwerken ?

Dus...wie weet leefden er reuzen in die tijd die 6x zo groot waren dan ons nu. Of bezaten hun de know-how hoe bijv. geluid te gebruiken om iets te laten zweven. Toch vind ik die gouden Maya beeldjes van die 'vliegtuigen' wel erg interessant. Maar wie weet....zoals we nu kunstenaars hebben die alles uit hun hoofd kunnen schilderen had je ze toen ook wel.
Leon Fictoor | 26-08-2009 16:20
59574 Misschien was het vroeger makkelijker om te vliegen en van deze aarde af te komen om dat de gravitatie lager was.

Dan zou het ook makkelijker zijn om een grote piramide te maken en stenen te vervoeren. Dan zou het ook makkelijker zijn dat dieren groter worden omdat zij makkelijk hun eigen gewicht kunnen dragen (dino's). Kijk naar de verkalkte boomstammen in Amerika, die verkalkt zijn. Er is berekend dat deze een dusdanige hoogte moeten hebben gehad, gezien de breedte van de stam, welke in deze tijd nooit zou kunnen bestaan, simpelweg omdat er geen enkele houtstructuur sterk genoeg is het te dragen.

Mensen konden hoger springen, stenen waren lichter, vliegen was makkelijker en de aarde verlaten was niet zo heel veel energie voor nodig als nu.

En toen werd de aardse gravitatie (om een reden) zwaarder. Toen stierven heel veel diersoorten (insecten)uit omdat hun lichaam was afgestemd op een lager gewicht, vleugels waren niet meer toereikend en vielen op de grond. Vogels konden niet meer vliegen en Dinos konden zich niet meer goed verplaatsen, alles op aarde werd daardoor KLEINER.

In den beginne waren er reuzen, wordt wel gezegd. Zou best eens kunnen!

Ook onder de mensen.

Interessant is misschien om te kijken hoe groot en hoog de ingangen waren van de piramiden.

Ons junk dna is misschien niet junk, maar uitgeschakelde delen van de hersenen om bijvoorbeeld energie uit te sparen zodat er meer energie kon gaan zitten in het verplaatsen, in plaats van het denken. Wat gebeurd er wanneer mensen langdurig aan lager gewicht wordt tentoon gesteld en dan heb ik het over een periode van 500 jaar?

Energiehuishoudingen zouden compleet anders zijn.

Misschien worden we wel helemaal niet slimmer.
Leon Fictoor | 26-08-2009 16:22
59575 Misschien zouden daarom wel de maan een goede uitvalsbasis zijn als het gaat om intelligentie behouden over 'generaties'.

The other side of the moon...
Leon Fictoor | 26-08-2009 16:24
59576 De theorie sluit aan bij die van Neil Adams.
Leon Fictoor | 26-08-2009 16:27
59577 Misschien zit de oermens wel op de maan.. de Neanderlander
Profeet | 26-08-2009 16:52
59578
Paragraaf 3
Feit is dat de orthodoxe wetenschap enorm veel kennis …….. Het feit dat datering aan de hand van geologische strata en koolstofverval allesbehalve waterdicht is, slaat al veel grond onder allerlei ‘harde’ conclusies weg …….. dat veel archeologische vondsten die niet passen in het broze raamwerk dat de orthodoxe onderzoekers hebben samengesteld, simpelweg genegeerd worden……

Ik ben het helemaal met je eens dat een hoop argumenten in de trend van “Dat kon de oude mens niet, dan moet het buitenaards zijn” nergens op slaan.

Paragraaf 4
Hoewel buitenaardse inmenging niet uit te sluiten valt, is het zeker niet de meest voor de hand liggende verklaring voor de mysteries van de oudheid. Ik denk dat wanneer we Occam’s Scheermes goed toepassen, de meest voor de hand liggende conclusie moet zijn dat de beschaving die deze ongelooflijke kennis en kunde verspreidde over de aarde gewoon aardlingen geweest zijn.

Als we zien hoe snel onze huidige maatschappij zich heeft ontwikkeld in de laatste 2000 jaar – en al helemaal in de laatste 200 jaar – dan is het niet raar om aan te nemen dat een dergelijke ontwikkeling eerder heeft kunnen plaatsvinden

Laten we 2 dingen even scheiden. De laatste groep die de kennis had en verspreide, en de oorsprong van de kennis. En de technologische ontwikkeling van de laatste 200 (2000) jaar is natuurlijk alleen een goede graadmeter, als je aanneemt dat die vanuit 0 ontstaan is. Als veel van onze huidige ontwikkelingen eigenlijk een herontdekking zijn vanuit oude teksten/beschavingen, dan is dat een zeer slecht argument.

Eén van de redenen dat men zo snel naar aliens wijst kan liggen in het feit dat er tot nu toe weinig bewijs is gevonden voor een enorm geavanceerde aardse beschaving.

Dat zou niet slim zijn, want dit is in directe tegenspraak met bewijs (ooparts /tempels / mayakalenders)

Alternatieve onderzoekers wijzen graag op de geavanceerde kennis die nodig was om de piramides en tempels te bouwen, zonder dat er sporen terug te vinden zijn van een evolutie van die kennis. Een sterk argument, maar het is eerder bewijs voor het feit dat deze kennis gegeven werd door een geavanceerd bezoekend volk, geen bewijs voor het feit dat deze bezoekers ook aliens waren
..
Ook wijst men op de religieuze geschriften die melding maken van wezens die uit de hemel komen met vliegmachines, waarin we al snel raketten en vliegtuigen herkennen.

Helemaal mee eens, echter als het niet buitenaards is, moet je dus ergens op aarde de evolutie van die kennis wel terug vinden. Zeker in het geval van vliegmachines ontbreekt die behoorlijk. Aan de andere kant, of het nou door mensen gemaakt is of niet, we vinden er helemaal weinig van terug. Tenminste, als het niet verduisterd is in de begin dagen de archeologie.

Paragraaf 5
Waarom zou men de mens de kennis geven om rudimentaire batterijen te bouwen zoals de Batterijen van Bagdad, ….De mate van beschaving die achter de OOPArts zit is niet van een niveau dat je zou verwachten van een buitenaardse beschaving die enorm lange ruimtereizen kan maken.

Dat is net zo goed een argument voor. Die ooparts zijn ook geen bouwsels van de “aliens” maar wat mensen maakten met hun beperkte begrip van de kennis van de aliens. Ik zie dat soort “broddelwerk” juist als een sterke aanwijzing dat de oorsprong van de kennis niet lag bij de mensen die dit soort ooparts/gebouwen maakten

Of zou het zo zijn dat de aliens de mensheid langzaam en stapsgewijs wat kennis wilde geven? Als het ware insemineren met basiskennis zodat de mens de rest zelf uit zou kunnen vinden?

Of zou het zo zijn dat de aliens domme slaven wouden. Die afhankelijk zouden zijn van hun, waar hebben we dat eerder gehoord? Of eigenlijk later wink

Ook appelleert het aan het goddelijke en religieuze aspect van onze cultuur, omdat onze goden en engelen daarmee weleens logisch verklaard kunnen worden

Weleens?! Het is de enige logische verklaring die er is.
In een van mijn eerste posts over dit onderwerp jaren geleden heb ik dit ook al aangehaald. Mythe en verzinsels is (in mijn optiek) een onmogelijke verklaring voor de oude verhalen. Als ik de creativiteit van de huidige proza/verhalen als maatstaaf mag nemen, dan kan de mens dit nooit verzonnen hebben.

1 ding staat als een paal boven water, als we niet werkelijk onderzoek gaan doen, zullen we er nooit achter komen.
Leon Fictoor | 26-08-2009 17:04
59580 Ooit wel eens van een letterlijk verlichte geest gehoord.
Zo eentje van ongeveer 9,81/1,62 m/s2 keren verlicht?
Aarde/maan verhouding dus: 6 keer verlicht zijn ten opzichte van de aardmens?
Leon Fictoor | 26-08-2009 17:12
59581 De maan zou wel eens bewoond kunnen zijn door mensen uit tijden dat de gravitatie minder was dan nu en er met de tijd een soort breakévenpoint was als het gaat om raketaandrijving om directe lijnen te onderhouden met de aardse voorraden.
Of met die van Mars...

Enzo..
ABC | 26-08-2009 19:28
59588 @ Leon Fictoor

Ik heb je bijdragen nu 2 keer doorgelezen, maar ik snap er geen jota van.
DIck | 26-08-2009 19:57
59590 Moet het niet andersom zijn ; hij die niet verlicht is kijkt neer op degene die verlicht is ?

Vind ik een stuk logischer klinken, kijk maar naar wat er met de verlichte geesten zoals bv Ghandi en King gebeurd is.
Antagonizer | 26-08-2009 21:28
59595 @Leon: probeer je antwoorden wat kernachtiger te houden. Hier is geen touw aan vast te knopen.
Leon Fictoor | 26-08-2009 23:45
59599 Ok, goed dat jullie het aangeven, geen touw aan vast te knopen.
Dat is het em ook met gedachte die ik uitschrijf, ff doordenken..

Ik leg uit, dat naar mijn mening, de aarde wel eens een lagere gravitatie gehad zou kunnen hebben. Ik weeg 70 kg. Dat is mijn gewicht.
Op de maan is dat 6 keer lichter, thans zo voelt dat, mijn massa is hetzelfde, het weegt alleen niet meer zo zwaar.

Als dat nou eens ooit het geval geweest is op aarde, dat wij allen geen valversnelling van +- 10 meters per seconde in het kwadraat zouden ondervinden, maar een versnelling van 1,6 meters per seconden, kun je hoger springen, makkelijker verplaatsen, je kunt dan ongeveer 8 meter hoog springen, op de maan.

De energie die uitgespaard wordt omdat het verplaatsen minder moeite kost, kan gestopt worden in denkvermogen.

Hou er rekening mee dat de hersenen zoals die nu bij mij functioneren een vermogen vragen van een 15 watt lamp. Dat is nog best veel, vind ik.

Bij een lagere gravitatie, zou er meer vermogen in rekenkracht gestopt kunnen worden, wat net zo werkt als bij een echte computer. Denk aan de celeron processor, wij zijn nu uitgevoerd met celeron en vroeger was dat Penthium. Als wij alle delen in onze hersenen wel zouden gebruiken, zou dat betekenen dat er geen 15 watt aan het draaien is maar mischien wel 35 watt.
De hoeveelheid energie die ontrokken kan worden uit voedsel heeft een maximaal vermogen, in ieder geval met ons darmstelsel.

Als er ineens meer vermogen gepompt moet worden in het verplaatsen van ons lichaam, zal dat ergens anders vandaan gehaald moeten worden.

Nog in het kort, als je lichter bent, wat op de maan het geval is, heb je meer energie over voor andere zaken, zoals denken. Want jawel, denken kost energie, hoe meer je denkt, hoe meer energie dat verbruikt.

Luiheid kan volgens mij ook op denkvermogen plaats vinden. Hoe vermoeid kan het zijn om te brainstormen???

Annieweej, de verlichte persoon waarover ik het had, kan dus letterlijk genomen worden ver (lichter).

Want je bent op de maan lichter van gewicht.
Mijn vraag was, wat heeft dat voor een effect op een denkvermogen, als je lichter weegt over meerdere generaties genomen, +- 500 jaar?

Hou je dan energie over voor denken of verplaats je je simpelweg meer ofzo?

Er zijn theorieen die beweren dat de andere kant van de maan bewoond is door mensen. Als je daar van uit gaat, is de volgende vraag, hoe die daar zijn gekomen, best lastig om in deze tijd een schip de ruimte in te blazen, heb je bij een gravitatie van 9,81 meter per seconde kwadraat heel veel brandstof voor nodig.

Als vroeger de gravitatie minder was dan nu, had je daar dus veel minder vermogen voor nodig en ook om bijvoorbeeld pyramides te bouwen..

Misschien is nu mijn gedachtepatroon wat duidelijker. Wat heeft het allemaal te maken met dit onderwerp? Nou, als we al miljoenen jaren op de achterkant van de maan wonen, dan zou er best wel eens een verhaal kunnen zijn, dat we 'bezocht' worden jah..

Want ik denk dat wij al miljoenen jaren oud zijn, niet als primitievelingen 10.000 jaar geleden opeens zijn gaan civiliseren en dat de geschiedenis alles verteld behalve wat je in de geschiedenisboeken tegenkomt of vage theorieën zoals die van Darwin als het gaat om de mens.

Misschien is het wel een voorrecht om op de maan of mars te wonen en is dat 'The big Secret'. Je bent 'verlicht' dan...

Just a thought.


Celeron is er, voor mobiele apparaten, je bent mobieler.
Leon Fictoor | 27-08-2009 00:31
59601 Ik zal wat links neerzetten waar al deze ideeen uit ontsprongen zijn, komen ze:

Hey, het aparte is dat de theorie van Neil Adams niet meer op internet is... had em in mijn favorieten staan en is pleite nu.. Had ik van Zapruder btw..
Vond nog wel wat op youtube
Neil Adams:
http://www.youtube.com/watch?v=oJfBSc6e7QQ&feature=related

Footprints miljoenen jaren oud:
http://s8int.com/phile/page56.html

De aarde die vroeger minder gravitatie bevatte (vroeger kon je dus hoger springen)
http://s8int.com/phile/page64.html

Zowieso... OOPARTS is de website zeer informatief. http://s8int.com/

Raar dat Neil Adams zijn website er niet meer is..

Mijn instelling is, dat als wij moeten kiezen tussen "onwetend gehouden worden" en "waarheidsgetrouw worden behandeld" ik nu voor het eerste kies, niet omdat ik dat leuk vind maar omdat het zo gebeurd.

We worden dom gehouden door ons bezig te houden met zaken die er niet toe doen: http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html

Wat is waarheid? Nou, als het om geschiedenis gaat, weet ik dat ik daarvan de waarheid NIET ken!
Against- mind control | 31-08-2009 14:47
59863 Dat buitenaardse wezens bestaan is voor mij een feit. Aangezien ik meerdere malen al direct contakt gehad heb met buitenaardsen.

Ik kan alvast verder gaan, waar de meeste mensen nog achterblijven.

Maar nu is dan de vraag voor mij; " Hebben de buitenaardse wezens een belangrijke rol gespeeld in de menselijke geschiedenis?"

Aangezien de buitenaardse vaak afstandelijk benaderingen hanteren, vinden ze het blijkbaar nog niet nodig om ons volledig op de hoogte te stellen.
Of ze zijn gewoon voorzichtig.

Feit is wel dat de buitenaardsen zodanig zijn ontwikkeld dat ze ons zeker een paar stappen voor zijn. Ik merk het ook aan hun organiserend "talent".


Zodra de buitenaardsen zich laten zien aan mij, zijn de volgende dingen zeker;
1. Ze maken geen gebruik van een deur of raam, maar verschijnen plotseling.
2. Gek genoeg hebben ze een zodanige controle over mijn lichaam, dat ik rustig ben en me niet meer kan bewegen.
3. Ze konden niet verbaal communiceren. Ze gebaarden in het begin. Later hoorde ik een soort doffe stem in mijn hoofd toen ze er waren.
4. Ze waarschuwde mij door dit te zeggen; " Dit is je laatste kans !"
5. Ik krijg het idee dat de buitenaardsen het geheel zien en ik een onderdeel daarvan zoals vele mensen. Maar ik heb net zoveel recht op het geheel te overzien.

Mijn man heeft vroeger ook ervaringen gehad met buitenaardse wezens, maar hij had andere meegemaakt. Hij gaf de volgende antwoorden op mijn vragen;

Vraag 1= antwoord; Tijdreizen. De buitenaardsen gaan naar een andere tijd op de plek waar ik was. Zodra ze daar aangekomen zijn, gaan ze naar de tijd waar ik toen was. Zo konden ze zonder gebruik te maken van de deur of raam binnen komen.

Vraag5= antwoord; Om het geheel te kunnen zien, moet je zelf op onderzoek uit gaan. Alle antwoorden liggen voor iedereen binnen handbereik. Zodra je beseft dat het geheel verschillende dimensies bevat, dan heb je eigenlijk alle mysteries opgelost. Want elke dimensies hebben eigen regels, maar dan heb je ook nog tussenliggende dimensies die eigenlijk weer geen regels hebben, wat dus ook een dimensie vorm is. Het allerkleinste is hetzelfde als het allergrootste.
Axeman | 31-08-2009 15:14
59865 at Uitverkorene

Vraag hen bij je volgende contact eens waarom ze niet gewoon aanbellen ipv dat omslachtig gedoe met dat tijdreizen...? Misschien moet je het hen es voortonen
Anunnaki | 23-01-2010 03:01
63189 Een pracht verhaal maar als mensen nu eens in de oud heid zouden zoeken en het dan ook nog eens goed interpreteren zouden we mischien heel mischien achter de ruimteschepen komen die ons zo doen verbazen op oude kunst werken, de bijbel schrijft over vurige wagens, wat eigenlijk een redelijke beschrijving is van de hemelse transporteurs, de eerste menselijke voor ouders zijn perongeluk uit een lemuren family ontsprongen ongeveer 1000000 jaar geleden het eerste paartje droegen de de naam Andon en Fonta en waren twee pracht kinderen met hoog intelect tov hun family Andon het mannetje ongeveer 120cm groot leefde samen met Fonda in azie en niet in afrika zo als ze ons willen doen geloven. ongeveer 45000 jaar geleden zijn Adam en Eva in het eerste hof van eden aan gekomen op aarde en dat hof lag tussen het huidige turkije en kreta nu dus onder water de resten en kleitabletten aldaar zullen zeker gevonden worden, Adam en Eva zijn door de hemelse transporteurs hier op aarde weer samen gesteld daar ze in het vlees niet zulke afstanden zouden kunnen reizen een comissie heilige wezens was hier voor op aarde aan gekomen. dan kan ik nog uren door gaan met wat er gebeurde met eva en waarom de bijbel bv zegt dat ze werd verleid door een slang bv wat in werkelijkheid een man was maar zo glad en sneaky als een slang en dus eva verleide ja net zoals er iemand jou vrouw zou kunnen verleiden niks boom van kennis het was trouwens een levens boom waar alleen Adam en Eva en hun nageslacht van konden eten voor de mens had deze boom geen effect, deze boom net als Adam en Eva is mee gekomen uit het paradijs 1 van de vele hemelen,Adam en Eva waren hier gebracht om de mensheid te verheffen naar een hoger niveau zij brachten bv, landbouw, het houden van kudden, het wonen op 1 plek door eigen voedsel voorzienigheid.
kunst, pottenbakken, bak stenen, schrift.
ook Andon en Fonta zijn erg belangrijk geweest voor de mens daar Andon door het maken van stenen gereedschap eens vuursteen gebruikte en hij vonken zag en na ongeveer 2 jaar kregen ze samen door middel van de vonken te laten ketsen in een oud en droog vogel nestje voor het eerst vuur dat we nu nog steeds als iets heiligs zien. en dat omdat onze verre voor ouders de eerste geest god zagen in het machtige vuur waar door we op de grond gingen wonen en licht hadden in de duisternis dat roofdieren op afstand hield.
veel van de overleveringen zijn wel gebleven maar velen zijn zo verminkt dat ze onherkenbaar gemaakt zijn veel is er dan ook niet voor de massa bedoeld maar alleen voor de in gewijden.

en dat zijn er maar zeer weinigen die weten

dan sluit ik af met een zeer krachtige oproep aan al onze voor ouders
OM_MANI PADME_HOEM.

vertaalt voor de gene die het willen weten.

Ik ben het juweel in den lotus, en daarin wil ik blijven.
kost tot na denken hoop ik
Jouw reactie

*naam:

Email:

Onthoud mijn inloggegevens in een cookie

Email mij bij opvolgend commentaar

*Laat zien dat je geen spambot bent door het onderstaande woord te typen:


opmaken van je reactietekst
lees hier de huisregels
xhtml 1.1 · css/2 · rss 2.0 · WAI · site by Patrick Savalle · hosted by Digitux